Monday, April 23, 2012

Solat. Kemudian bertebaranlah.


"Dan apabila selesai mengerjakan sembahyang, kamu boleh bertebaran di muka bumi dan carilah kurnia ALLAH, dan ingatlah ALLAH sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung." Surah al-Jumu'ah (62:10)

No comments: